Visie Autodiagnose Twente

Storingsdiagnose...

Een goede storingsdiagnose is bij huidige auto’s van een dermate belang om de juiste oorzaak van een storing of mankement te kunnen achterhalen. Auto’s worden steeds geavanceerder, dit enerzijds om het comfort en de veiligheid te optimaliseren, anderzijds om milieutechnische aspecten te realiseren en te waarborgen.

Om dit autotechnisch te realiseren wordt in het voertuig veel data gemeten en onderling gedeeld. Een verstoring hiervan resulteert in ondefinieerbare informatie waarmee in het eerste stadium nog wordt getracht te regelen. Indien de meting dermate afwijkt, zal deze worden genegeerd met verder afnemend comfort, slecht starten, noodloop of storingsmelding op het dashboard tot gevolg.

Deze storingen zijn al dan niet zichtbaar voor de bestuurder, doormiddel een symbool of melding op het dashboard. Wanneer dit niet het geval is, is het mogelijk dat er ondanks dat toch fouten zijn geregistreerd door modules binnen de auto. Deze zijn door middel van specifieke apparatuur te benaderen via On Board Diagnose (OBD). Tevens is het mogelijk dat er geen fouten zijn opgeslagen, maar de auto toch niet naar behoren functioneert. In dit geval zal er door middel van data-analyse de fout worden achterhaald.  

Benader ons vrijblijvend om uw situatie aan ons voor te leggen.