Geluids- en trillingsanalyse

Geluids- en Trillingsanalyse...

Wanneer er in de auto een hinderlijke trilling waarneembaar is, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in de wielen of foutieve uitlijning. Mocht dit niet het geval zijn dan is het vaak complex om de oorzaak van de trilling te achterhalen. Voornamelijk wordt dit elders subjectief beoordeeld en daardoor zullen er aannames gedaan moeten worden om tot een conclusie te komen. 

Tevens is het mogelijk dat een component in een voertuig aangetast wordt door veroudering of schade van buitenaf. Daarmee is het mogelijk dat deze daarmee zichzelf als tevens andere componenten in resonantie brengt, met een geluid of trilling tot gevolg. Dit wordt vaak als hinderlijk ervaren aangezien het comfort hier wezenlijk door wordt beïnvloed.

Autodiagnose Twente beschikt voor onder andere deze situaties over specifieke kennis en ervaring en beschikt over apparatuur om de aanwezige trillingen onder verschillende condities vast te leggen en te analyseren. Aan de hand hiervan zijn wij in staat om de oorzaak te achterhalen en te (laten) verhelpen. Hierdoor kunnen wij gerust stellen dat wij specialist zijn op dit gebied.   

Benader ons vrijblijvend om uw situatie aan ons voor te leggen.