Geluids- en Trillingsanalyse

Wanneer een hinderlijk geluid of ongewenste trillingen het comfort en de rijbeleving in de auto verstoren is het mogelijk dat de oorzaak hiervan in de wielen of foutieve uitlijning zit. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt het elders vaak als complex ervaren om de oorzaak van het versterkte geluid of de verhoogde mate van trillingen te achterhalen. 

Bij reguliere firma’s worden trillingen vaak subjectief beoordeeld waardoor er aannames gedaan moeten worden om tot een conclusie te komen. Regelmatig blijkt dit een onjuist oordeel, met onnodige kosten tot gevolg.  

Autodiagnose Twente beschikt over de benodigde competenties en meet- en analyseapparatuur om de aanwezige geluiden en trillingen onder verschillende rijomstandigheden vast te leggen en te analyseren. Aan de hand hiervan zijn wij in staat om de oorzaak te achterhalen en te (laten) verhelpen. 

Hierdoor kunnen wij gerust stellen dat Autodiagnose Twente binnen de Automotive sector dé specialist is binnen deze expertise. Wij ondersteunen hiermee particuliere klanten, maar ook universele garagebedrijven, merkdealers en verzekeringsmaatschappijen.

Inmiddels hebben wij meer dan 300 analyses succesvol afgerond waarbij de oorzaak van de trillingen elders niet achterhaald kon worden.

Wilt u een indruk krijgen van een aantal van de door ons uitgevoerde analyses, bekijk dan ons portfolio.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om uw situatie met ons door te nemen. 

Benader ons voor meer informatie.