Betekenis motormanagement lampje dashboard

Motormanagement lampje op dashboard brandt: wat is hiervan de betekenis?

Het dashboard van een auto is uitgerust met diverse analoge meters en waarschuwingslampjes die de status van de diverse aanwezige systemen weergeven.

Zo is er ook hét oranje lampje op het dashboard, of beter gezegd het motormanagement lampje, wat aangeeft dat er iets mis is met de motor wat verholpen dient te worden.

De betekenis van het motormanagement lampje en het advies wanneer het brandt of knippert

Wanneer het motormanagement lampje op het dashboard gaat branden, betekent dit dat er een ernstige afwijking is opgemerkt binnen het motormanagementsysteem van uw auto. Dit geeft aan dat er iets niet in orde is met de motor en dat er actie ondernomen moet worden om verdere gevolgschade of uitval van de motor te voorkomen. 

Er kunnen zich drie condities voordoen, afhankelijk van de ernst van de aanwezige storing;

  1. De motor blijft nog voldoende functioneren, het systeem is tijdelijk in staat om het opgemerkte defect te omzeilen. Wel heeft dit een afgenomen rijcomfort, een verhoogd brandstofverbruik als verhoogde uitlaatgasemissies tot gevolg.   
  2. De motor mist een van de belangrijkste signalen om naar behoren te kunnen functioneren. Hierdoor levert deze slechts een beperkt motorvermogen (langzaam optrekken/beperkte maximale snelheid) om zichzelf te beschermen tegen aanzienlijke gevolgschade, dit wordt noodloop genoemd. U wordt hierdoor in staat gesteld om op een veilige plek te kunnen stoppen. Dit levert wel een aanzienlijk afgenomen rijcomfort, een verhoogd brandstofverbruik als verhoogde uitlaatgasemissies op.  
  3. De motor is gezien de mate van geconstateerde afwijkingen niet meer in staat om te blijven functioneren, het is niet meer mogelijk om te rijden. De motor draait alleen nog stationair of valt volledig uit.  

Bij al deze gevallen is het noodzakelijk contact op te nemen met uw Autobedrijf om dit probleem te laten beoordelen en verhelpen. De motor van uw auto functioneert namelijk niet naar behoren en dient niet te worden genegeerd. 

Wanneer blijkt dat de oorzaak van het branden van dit motormanagementlampje niet achterhaald kan worden door de reguliere werkplaats, dan is het aan te bevelen om uw auto te laten beoordelen door een Autodiagnose Specialist. Bij Autodiagnose Twente bent u hiervoor aan het juiste adres. 

Mocht u anderzijds niet overtuigd zijn of het voorgestelde reparatieadvies de juiste is, dan kunt u door ons tevens een Second Opinion laten uitvoeren. Regelmatig worden kostbare onderdelen onnodig vervangen die achteraf gezien niet de oorzaak bleken te zijn van een betreffende storing. Het branden van het lampje zal niet veel later opnieuw optreden.

 

Het alleen resetten van de storing biedt hierbij tevens geen oplossing, aangezien de fout zich binnen afzienbare tijd opnieuw zal voordoen en dezelfde situatie zich zal herhalen.

Geen motormanagement lampje, daarmee ook geen storing?

Zoals hierboven beschreven, wordt een fout in het motormanagement systeem door middel van het motormanagement lampje op het dashboard getoond, maar dan alleen wanneer deze fout ook effect heeft op de mate van uitlaatgasemissies. 

Kortom ervaart u dat de motor niet naar behoren functioneert, maar brandt er geen lampje, dan is het nog alsnog mogelijk dat een storing of een niet optimale situatie binnen het motormanagement voor deze situatie zorgt. 

Het systeem is in staat deze afwijking te compenseren en daarmee nog een relatief acceptabel rijgedrag en beperkte emissies te realiseren. 

Wanneer dit zich voordoet dan is het aan te bevelen om uw auto te laten beoordelen door een Autodiagnose Specialist. Bij Autodiagnose Twente bent u hiervoor aan het juiste adres.

oranje lampje dasboard brandt

Geen fouten opgeslagen, maar desondanks een afwijkend rijgedrag

U als eigenaar kent uw auto als geen ander. Wanneer er zich naar uw mening een afwijkend rijgedrag voordoet en het blijkt na uitlezen van het motormanagement dat er geen fouten zijn opgeslagen, houdt dit niet in dat er geen afwijkingen zijn. 

Ook wanneer de afwijking zich sporadisch of kortstondig voordoet, zijn wij bij Autodiagnose Twente in staat om de afwijking vast te leggen, de oorzaak te achterhalen en te verhelpen. 

Doet er zich in uw geval zo’n situatie voor, schroom dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.