Motormanagement lampje op dashboard brandt: wat is hiervan de betekenis?

motormanagement lampje

Het dashboard van een auto is uitgerust met diverse analoge meters en (waarschuwings)lampjes die de status van de diverse aanwezige systemen weergeven.  

Zo is er ook hét oranje lampje op het dashboard, of beter gezegd het motormanagement lampje, wat aangeeft dat er iets mis is met de motor wat in de nabije toekomst verholpen moet worden.

De betekenis van het motormanagement lampje en het advies wanneer het brandt of knippert.

Wanneer het motormanagement lampje op het dashboard gaat branden, betekent dit dat er een storing is opgemerkt binnen het motormanagementsysteem van uw auto. Dit geeft aan dat er iets niet in orde is met de motor en dat er actie ondernomen moet worden. 

Afhankelijk van de betreffende fout zal het motormanagement besluiten of de motor wel of niet in een zogenaamde noodloop gaat. 

Indien het lampje continu wordt getoond, maar de motor wel normaal blijft functioneren is er geen sprake van een noodloop. Door de aanwezige fout zal de motor zal wel onregelmatiger gaan lopen, waarbij het brandstofverbruik en de emissie uitstoot zullen toenemen maar u kunt uw weg wel vervolgen.   

Een andere mogelijkheid is dat een belangrijke sensor een onbetrouwbare waarde afgeeft. De motor zal deze sensor negeren en in een noodloop gaan. In veel gevallen zal het motormanagement lampje gaan knipperen. De motor geageerd hierna niet meer naar behoren en er wordt beperkt vermogen levert, dit om de motor te beschermen tegen vervolgschade. Hiermee is de auto beperkt rijdbaar om een veilige plek te kunnen bereiken en u veilig een hulpdienst kunt benaderen. 

Om in beide gevallen de oorzaak te achterhalen en gevolgschade te voorkomen is het raadzaam om de aanwezige fout te laten beoordelen. Dit kan door het motormanagement te laten uitgelezen door een autogarage. Dit gaat via een On Board Diagnose poort, ook wel OBD genoemd. 

Alleen wanneer de storing daadwerkelijk juist is beoordeeld en verholpen kan de foutcode verwijderd worden uit het motormanagement systeem en zal de auto weer naar behoren rijden. Wanneer dit niet het geval is, zal de foutcode snel terugkeren en het lampje van het motormanagement weer laten branden. 

Het alleen resetten van de storing biedt hierbij geen oplossing, aangezien de fout zich binnen afzienbare tijd opnieuw zal voordoen en  dezelfde situatie zich zal herhalen.

Geen motormanagement lampje, daarmee ook geen storing?

Zoals hierboven beschreven, wordt een fout in het motormanagement systeem door middel van het motormanagement lampje op het dashboard getoond, maar dan alleen wanneer deze fout emissiegerelateerd is. 

Kortom, hiermee is het nog steeds mogelijk dat er zich een storing of een niet optimale situatie voordoet volgens het motormanagement, maar het systeem is staat is deze afwijking te compenseren en daarmee nog een relatief acceptabel rijgedrag en beperkte emissies te realiseren. Om dit type fouten na te kunnen gaan en te kunnen beoordelen, zal er diagnose gesteld moeten worden op dealerniveau, waar een universele OBD interface niet meer volstaat. 

oranje lampje dasboard brandt

Autodiagnose Twente beschikt over deze specifieke diagnose apparatuur en kan op dealerniveau nagaan of er fouten of afwijkingen aanwezig zijn die uw klacht kunnen verklaren.

Geen fouten opgeslagen, maar toch een afwijkende rijgedrag..

U als eigenaar kent uw auto als geen ander. Wanneer er zich naar uw mening een afwijkend rijgedrag voordoet en dit door uw autobedrijf laat beoordelen, mag u ervan uitgaan dat dit systematisch wordt beoordeeld. 

Spijtig genoeg komt het voor dat fouten worden uitgelezen en niets wordt gevonden en daarmee al gauw de conclusie wordt getrokken dat er niets aan de hand is of het een karakter is van de betreffende auto. 

Dit is een van de expertises van Autodiagnose Twente. Door juiste methodes, de juiste apparatuur en persoonlijke achtergrond zijn wij in staat om zelfs bij het ontbreken van foutcodes of bij sporadische fouten de oorzaak te achterhalen en het probleem te verhelpen. Door deze manier van aanpak vervangen wij niet onnodig componenten maar zijn in staat door specifieke meetmethodes de bron te achterhalen.  

Doet er zich in uw geval zo’n situatie voor, schroom dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.