Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 trilt in stuur en stoel

Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 trilt in stuur en stoel

Klachtomschrijving eigenaar

De Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 trilt in stuur en stoel, dit is de klacht waarmee de eigenaar Autodiagnose Twente heeft benaderd. Dit probleem deed zich voornamelijk voor op constante snelheid tussen de 120 km/uur en 140 km/uur. De stoel, het middenconsole als deurpaneel trillen vrijwel continu, maar de voornaamste ergernis is het sporadisch schudden of trillen van het stuurwiel, vanuit het niets doet het zich voor en is plots ook weer verdwenen. Na een wat langere rit klaagt de eigenaar over een vermoeid tintelend gevoel in handen en armen.

Achtergrond

Dit probleem deed zich voor sinds er met de auto op geringe snelheid door een gat in de weg is gereden. Aangezien twee velgen lichte schade hadden zijn deze vervangen door twee nieuwe exemplaren. Tevens zijn alle vier banden vervangen, wielen gebalanceerd en auto uitgelijnd maar de auto reed nooit meer zoals dit voorheen het geval was. Uiteindelijk kon de betreffende dealer en diverse andere garages en bandenfirma’s niet meer voor hem betekenen, aangezien zij geen verdere gebreken konden constateren.

Intake Autodiagnose Twente

Het erkennen van het technische mankement aan deze auto was de eerste doelstelling van deze trillingsanalyse, aangezien het aldus de betrokken partijen bij de reparatie een acceptabele, vrijwel te verwaarlozen trilling was (waarin de eigenaar zich niet in kon vinden). Hiermee was het niet mogelijk verdere reparaties te claimen bij betreffende verzekeringsmaatschappij. Anderzijds is het bij het lukraak vervangen van de meest voor de hand liggende componenten van beide geavanceerde wielophangingen onzeker of het defecte component wordt opgemerkt en een kostbare aangelegenheid.

Conclusie vanuit trillingsanalyse

Na het uitvoeren van een indicatieve trillingsintensiteitsmeting is er een rapport opgesteld waarmee werd aangetoond dat de waarneembare trillingsintensiteit zich daadwerkelijk op een onacceptabel niveau begeeft. Daarmee is de aanwezigheid van een reeds aanwezig technisch mankement valide gebleken. In het vervolgstadium is een uitgebreide trillingsanalyse uitgevoerd, waarbij het gehele trillingsgedrag zoals als storend werd ervaren, in kaart gebracht, met het doel om de bron van de trillingen te bepalen.

In een adviesrapport is opgenomen welke onderdelen het betrof en wat er vervangen diende te worden. In dit geval ging het om vier defecte componenten (zonder visueel waarneembare impactschade), waarna de auto weer reed als een Alfa Romeo Giulia Veloce Q4.

Ervaart u een soortgelijke situatie, benader ons dan en leg uw situatie vrijblijvend aan ons voor.