Geluids- en Trillingsanalyse

Wanneer een hinderlijk geluid of ongewenste trillingen het comfort en de rijbeleving in de auto verstoren, is het mogelijk dat de oorzaak hiervan in de wielen of foutieve uitlijning zit. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt het elders vaak als complex ervaren om de oorzaak van het versterkte geluid of de verhoogde mate van trillingen te achterhalen. 

Bij reguliere firma’s worden trillingen vaak subjectief beoordeeld waardoor er aannames gedaan moeten worden om tot een conclusie te komen. Regelmatig blijkt dit een onjuist oordeel, met onnodige kosten tot gevolg.  

Autodiagnose Twente beschikt over de vereiste competenties en de benodigde meet- en analyseapparatuur om de aanwezige geluiden en trillingen onder verschillende rijomstandigheden vast te leggen en te analyseren. Aan de hand hiervan zijn wij in staat om de oorzaak te achterhalen en te (laten) verhelpen. 

Hierdoor kunnen wij gerust stellen dat Autodiagnose Twente binnen de Automotive sector dé specialist is binnen deze expertise.    

Herkent u bovenstaande situatie, benader ons dan vrijblijvend om de situatie aan ons voor te leggen.